06 Şubat 2006

NEREDE BÜYÜK TEPKİ ?

Peygamberin sözkonusu olduğu yerde hiç bir taviz vermeden , acaba şöyle olsa mı daha iyi olur ya da böyle yaparsak mı daha doğru hareket etmiş oluruz tarzındaki yaklaşımlara asla prim vermeden düşünmek ve uygulamak gerekir diye düşünüyorum.Bununla elbette ki , bazı İslam Ülkeleri'ndeki kilise ya da elçiliklerin yakılıp yıkılmasını tasvip etmiş olmuyorum.Ama Kainatın onun yüzü suyu hürmetine yaratıldığı ve tüm hakikatların menbaına vesile Hz Muhammed Mustafa ( S.A.V. ) Efendimize karşı sergilenen kasıtlı tutum ve sözler karşısında da hiç bir zaman , serinkanlı duramam ve durmamalıyız!Yapılmak istenen 1990'lı yıllarda uygulamaya konulmaya başlanan,Yeni Dünya Düzeni ya da Medeniyetler Çatışması'nın gerçekleştirilmesi yolundaki kıvılcımlar ve denemelerden başka bir şey değildir.Ama böylesine Batı zihniyetine uyacak ve eski Haçlı alışkanlıklarının izini gösteren bir tarzda saldırılarına alet olmayacağımız gibi , sessiz de kalmayacağız! Türkiye Cumguriyeti,sonuçta bir İslam Ülkesi olduğuna göre , bu memleketin İslami bir süreçten çıkıp gelen başbakanı da,herhalde işi sadece masaya ve diplomasiye hapsedip,işin tepkisel ve milletin duygusuna yönelik boyutlarına önem vermemesi düşünülemez.Ama öyle olmadı ve sayın başbakan ne yazık ki,kendisinden beklenen tepkinin çok altında bir düzeyle,işin masada ve diplomasi ile çözülmesi gerektiğini beyan buyurdu bugün.Güzel de,bundan başka hiç bir araç yok mu?Ya da,milyarlarca insan için,kendi canından daha çok sevdiği,ümmeti olmakla şereflendiği,son Peygamber Hz.Muhammed'e gösterilen hakaretler için,bunun ötesinde yapılabilecek hiç bir şey yok mu?Nerede kaldı bu aziz milletin o büyük Peygamber sevgisi.O muazzam sevgiyi,sizin ne kadar zaman süreceği belirsiz masa ve diplomasi taktiklerine mi emanet edeceğiz?Asla!O sevgi taşacak,bir coşkun nehir misali tüm kitleleri, adabıyla ve o Peygambere ümmet olmanın şerefiyle ayaklandıracaktır!Bizde beklerdik ki,Akparti gibi İslam konusunda duyarlı bir parti de bu konuda daha duyarlı ve etkin tepkiler kullansın!Ama nerde?Heyhat!...

Hiç yorum yok: