08 Şubat 2006

MEDENİYETLERİN ÇATIŞMASI NE DEMEK ?

Dünyaya ve daha genel anlamda kainata iki vecihle bakabiliriz . Allah ' ın ; bir yaratıcının varlığını kabul ederek . İkincisi ise herşeyin başıboş , kendiliğinden , tesadüfen ve anlamsızca cereyan ettiğini vehmederek .
Biz , muhakkak ki birinci zaviyeden bakacağız ve bunun isbatı çok kolaydır!
Bu manada , dünyada cereyan eden hadiselere baktığımızda , değerlendirme yapmak daha da kolaylaşmaktadır . Şüphesiz her şey insanoğlundan sadır olmakta ve tabii olarak da bazı hadiseler nefse , şeytana ve nihayetinde küfre dayanmakta iken , bazı olaylarda da dayanak noktası manevi hakikatlar , doğrular ve de İlahi bakış açıları olmaktadır ! Adem ( AS ) ' ın iki oğlundan Kabil ' in Habil ' i öldürmesi hadisesi nasılki insanlık tarihinde iyilik ile kötülük arasındaki çarpışmanın ilk remzidir . Aynen onun gibi şu anda ve kıyamete kadar devam edecek her türlü hadiselerde bu çatışma geçerliliğini koruyacaktır . Öyle olmasa , bu dünya hayatının bir imtihan meydanı olması hakikatının manası kalmazdı ve Adem ( AS ) ' ın Cennet ' ten çıkarılmasının hikmeti olmazdı . Bütün olayları bir yana bırakıp , şu an yürütülmekte olan ve neredeyse tüm İslam Alemi ' ni tesiri altına almış bulunan Peygamber Efendimiz ' in ( ASM ) " karikatürleri " nin resmedilmiş olmasının temelinde bir takım dinamikler yatmaktadır ki bunların bir kısmına değinen yazarlar olmuştur . Ahirzamanda İslam Ümmeti nasıl ki Mehdi ' nin geleceğine ve müslümanların sefil görünümlerinden ve mazlumiyetlerinden kurtarılacağına inanıyorsa , aynı şekilde Hristiyanlık ' ta da Mesih ' in dünyaya inip kendileri için kurtarıcı olacağına dair inanç olduğu gibi , aynı konuda Yahudiler de dünyanın son zamanlarında kendilerinin efendiler olarak dünyaya hükmedip nizamat sağlayacaklarına inanmaktadırlar . Zaten Arz-ı Mev'ud ( Vadedilmiş Topraklar) kavramı da bu inancın temelini teşkil etmektedir ve ulaşılmak istenen asıl hedeflerden en mühimmi de budur . Şimdi ABD yönetiminde , son zamanlarda etkileri kaybolmuş gibi görünse de hala varlıklarını en temelde devam ettiren Evangalist Hristiyanlar ile fanatik Yahudiler ' in oluşturduğu mel'un bir çekirdek kadro çift taraflı çalışmalar içerisindedirler ! Bu planlı çalışmaların birer aracı olarak , adeta gergef gibi dünya siyaseti işlenmeye çalışılmaktadır . 1990 ' lı yıllarda ortaya atılan Medeniyetler Çatışması fikri bunun bir işareti idi. Nitekim 2001 yılındaki 11 Eylül hadisesi ile şimdi İran ' a saldırı için hazırlıklar yapılması da bu politikaların birer aracından başka bir şey değildir . Bunu yürütenler esasında Allah ' a olan inançlarını da başkalaştırmışlardır ! Esasında kendilerinde mevhum birer ( haşa ) ilah gücü hissedecek derecede lanetli bir firavniyet içerisine girmişlerdir . Dünyada var olan İlluminati örgütü bu vehmi ( ve de deccal ) gücün en son örgütlenmiş biçimidir .
( Konuya daha sonra devam edeceğim... )

Hiç yorum yok: